ONE TREE PLANTED

พันธมิตรภาค ผู้ภาคภูมิใจ ของ

แซมโซไนท์จะปลูกต้นไม้ 1 ต้นในเอเชียสำหรับทุกผลิตภัณฑ์อันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จำหน่ายได้

การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนนั้นย่อมต้องใช้เวลา
มันคือการเดินทาง ไม่ใช่การแข่งขัน ด้วยความร่วมมือกันเราสามารถสร้างความแตกต่างในการสร้างโลกที่สะอาดและมีสุขภาพดีขึ้นสำหรับคนรุ่นอนาคตของเราได้ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางอย่างมีความรับผิดชอบของเรา ที่นี่
แซมโซไนท์เป็นพันธมิตรผู้ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งขององค์กรปลูกป่าที่ไม่หวังผลกำไร One Tree Planted, เพื่อร่วมฟื้นฟูป่า สร้างที่อยู่อาศัยสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมทั่วทุกมุมโลก ซึ่งการเป็นผู้นำระดับโลกและแบรนด์กระเป๋าเดินทางอันเป็นที่น่าเชื่อถือได้นั้น เป็นอีกก้าวหนึ่งในความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาสู่บริษัทด้านกระเป๋าเดินทางที่มุ่งเน้นสู่ความยั่งยืน

ด้วยการเป็นหุ้นส่วนนี้ แซมโซไนท์ได้เลือกสนับสนุนโครงการปลูกป่าทั่วทั้งเอเชีย ซึ่งช่วยให้เราสามารถปลูกต้นไม้และช่วยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการปลูกป่าทั่วโลก สนับสนุนระบบนิเวศน์ของป่าฝนที่นับวันจะยิ่งลดลง และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าได้อีกด้วย

วิธีการเป็นอย่างไรบ้าง?

แซมโซไนท์จะปลูกต้นไม้ 1 ต้น สำหรับทุกผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่จำหน่ายไปได้ ซึ่งการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมหรือมีการตัดไม้ทำลายป่าไปนั้น การปลูกป่าจะสามารถช่วยเร่งการสร้างโครงสร้างป่าที่สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นใหม่ ในที่สุดการปลูกป่านี้จะช่วยฟื้นฟูผืนป่าและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพภายในระบบนิเวศเอาไว้ได้ อีกทั้งต้นไม้ยังช่วยฟอกอากาศที่เราหายใจ กรองน้ำที่เราดื่ม ดูดซับคาร์บอนที่เป็นอันตรายออกจากชั้นบรรยากาศ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอีกด้วย

ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ Samsonite ECO ท่านจะสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ One Tree Planted โปรดติดตามได้ที่นี่
ข้อกำหนดและเงื่อนไข: แซมโซไนท์เอเชีย มิได้เป็นตัวแทนหรือผู้รับประกันใด ๆ อันเกี่ยวกับด้านสภาพและอายุขัยของต้นไม้ที่ปลูก รวมถึงความเจริญเติบโตอยู่รอดของต้นไม้อีกด้วย แซมโซไนท์เอเชีย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแบบจำลองด้านสิ่งแวดล้อมที่เลือกลงทุนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายภาคหน้าได้
10% off
สินค้าใหม่
สินค้าใหม่
สินค้าใหม่
15% off
20% off
สินค้าใหม่
20% off
สินค้าใหม่
15% off
สินค้าใหม่
15% off
สินค้าใหม่
{{promotionCalloutMsg}} {{explanationHtml}}