มุ่งสู่อนาคตที่

ยั่งยืนมากขึ้น

เราเชื่อว่าความยั่งยืนนั้นเป็นกุญแจสำคัญ พวกเราตั้งใจกันอย่างมากเพื่อลดอัตราการเกิดภาวะโลกร้อน และ ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนในการลดคาร์บอน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุรีไซเคิลหลายประเภทมากขึ้น.
samsonite-eco

มุ่งไปข้างหน้าด้วยการรีไซเคิล

หนึ่งในหนทางมากมายที่เป็นความยั่งยืนมากขึ้น คือ การนำขยะผ่านการบริโภคที่รีไซเคิลแล้วมาใช้ผลิตสินค้าของเราด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีอยู่ เราจึงผลิตวัสดุหลักสำหรับผลิตกระเป๋า Magnum Eco จากถ้วยโยเกิร์ตใช้แล้ว วิธีรีไซเคิลต่าง ๆ เหล่านี้แตกต่างจากวิธีที่เราพิจารณาในการผลิตสินค้าของเราเพื่อเป็นหนทางที่เราจะเดินทางในอนาคต

ตัวอย่างกระบวนการผลิตกระเป๋าเดินทางด้วยขยะพลาสติกรีไซเคิล

samsonite-eco
samsonite-eco
samsonite-eco
ขยะผ่านการบริโภค
(ถ้วยโยเกิร์ตใช้แล้ว)
บดให้เป็นเม็ดพลาสติก
นำมาทำเป็นวัสดุทำผลิตภั
ณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างกระบวนการผลิตกระเป๋
าเดินทางด้วยขยะพลาสติกรีไซเคิล

samsonite-eco
ขยะผ่านการบริโภค
(ถ้วยโยเกิร์ตใช้แล้ว)
samsonite-eco
บดให้เป็นเม็ดพลาสติก
samsonite-eco
นำมาทำเป็นวัสดุทำผลิตภั
ณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
samsonite-eco

วัสดุชนิดใหม่ที่มีแหล่งที่
มาอย่างรับผิดชอบ

เราเป็นนักสำรวจด้วยหัวใจ แม้เป็นการสำรวจความเป็นไปได้เกี่ยวกับความยั่งยืนก็ตาม เราลองใช้วัสดุใหม่ ๆ ที่ปรับปรุงขึ้นจากแหล่งขยะทางเลือกอยู่เสมอ นอกจากวัสดุใหม่ ๆ ที่มีแหล่งที่มาอย่างรับผิดชอบแล้ว เรายังมั่นใจว่าสิ่งดังกล่าวได้มาตรฐานระดับสูงในการทดสอบอันเข้มงวดของเราอีกด้วย ไม่เพียงแต่เพื่อให้มีความทนทานเท่านั้น แต่ยังเพื่อให้คงอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นด้วย

ตัวอย่างวัสดุรีไซเคิลใหม่ ๆ

samsonite-eco
กากองุ่นที่เหลือจ
ากการผลิตไวน์
samsonite-eco
ขยะพลาสติกอิ
เล็กทรอนิกส์
samsonite-eco
ขยะผ่านก
ารบริโภค

ตัวอย่างวัสดุรีไซเคิลใหม่ ๆ

samsonite-eco
ขยะผ่านก
ารบริโภค
samsonite-eco
ขยะพลาสติกอิ
เล็กทรอนิกส์
samsonite-eco
กากองุ่นที่เหลือจ
ากการผลิตไวน์

เลือกซื้อคอลเลคชั่น

ECO