Personal Information Collection Statement

PERSONAL INFORMATION COLLECTION

ข้อความแถลงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อมูลที่แสดงตัวตนของคุณ(“PII”) ที่ถูกเก็บรวบรวมจากคุณ (ทางออนไลน์ผ่านทางคุกกี้หรือทางอื่น) จะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้:-

 1. เพื่อบริหารและ/หรือจัดการการสมัครสมาชิกของคุณผ่านทางฟอร์มนี้เพื่อรับข่าวสาร (รวมถึงงานกิจกรรมและการเปิดตัวสินค้า) โปรโมชั่นและข้อมูลการตลาดจากเราที่เกี่ยวกับสินค้าของเรา;
 2. เพื่อวิเคราะห์และ/หรือ เก็บข้อมูลการซื้อของคุณ ธุรกรรมและ/หรือ การชอบหรือไม่ชอบ เพื่อเป็นการปรับปรุงการส่งข่าวสารที่เป็นที่ต้องการหรือเกี่ยวข้องไปให้คุณ (รวมถึงกิจกรรมและการเปิดตัวสินค้า) โปรโมชั่นและข้อมูลการตลาดจากเราที่เกี่ยวกับสินค้าของเรา;
 3. เพื่อส่ง(ไม่ว่าจะทางอีเมล จดหมาย หรืออย่างอื่น) ข่าวสารไปให้คุณ(รวมถึงกิจกรรมและการเปิดตัวสินค้า) และส่งโปรโมชั่นรวมถึงข้อมูลทางการตลาดจากเราเกี่ยวกับสินค้า;
 4. เพื่อเก็บและสำรองข้อมูลที่แสดงตัวตนของคุณ(PII);
 5. เพื่อให้ข้อมูล สินค้า และบริการที่คุณเรียกร้อง;
 6. เพื่อให้การบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพแก่คุณ;
 7. เพื่อให้ประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวแก่คุณ เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์;
 8. เพื่อติดต่อคุณด้วยข้อมูลและการแจ้งที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ;
 9. เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษและข้อมูลอื่น ที่เราเชื่อว่าจะเป็นที่สนใจของคุณ (ที่สอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวใดๆที่คุณแสดงต่อเรา);
 10. เพื่อเชื้อเชิญคุณให้เข้าร่วมในการสำรวจและให้ข้อแนะนำกลับแก่เรา (ที่สอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวใดๆที่คุณแสดงต่อเรา);
 11. เพื่อปรับปรุงเนื้อหา ฟังก์ชันการทำงาน และการใช้งานของเว็บไซต์ของเรา;
 12. เพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้นถึงความต้องการและความสนใจของคุณ;
 13. เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา;
 14. เพื่อปรับปรุงความพยายามในการส่งเสริมการขายและการตลาดของเรา;
 15. เพื่อจุดประสงค์ของ ความปลอดภัย การป้องกันครดิตหรือการโกง; และหรือ
 16. เพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่แจ้งไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว กดไปที่ข้อตกลงหรือข้อตกลงอื่นระหว่างคุณกับเรา

มันเป็นสิ่งที่ต้องการโดยกฎหมายสำหรับคุณที่จะต้องให้ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย “*” ในกรณีที่คุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการแก่คุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงหรือแก้ไข PII ของคุณที่อยู่ที่เรา โดยการติดต่อเรา

กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งาน (“เงื่อนไขการใช้งาน”) นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อความแถลงนี้อย่างระมัดระวัง นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและข้อความแถลงนี้แจกแจงนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ PII ที่เราดำเนินการ โดยที่เงื่อนไขการใช้งานความคุมการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณส่งข้อมูล PII ของคุณ จะเป็นการกล่าวว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และรับรองที่จะทำตามเงื่อนไขของการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและข้อความแถลงนี้ ซึ่งทั้งหมดถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษนั้น

ข้อความแถลงนี้อาจจะถูกแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อความแถลงนี้ฉบับล่าสุดซึ่งจะถูกลงไว้ในเว็บไซต์นี้

การสื่อสารและการตลาด

คุณจะเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้เมื่อคุณเปิดบัญชีกับเราโดยที่ยังไม่มีการซื้อของ และคุณอาจเลือกที่จะรับการสื่อสารเกี่ยวกับการตลาดจากเรา ถ้าคุณได้ให้ ชื่อ ที่อยู่อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมในเว็บไซต์อขงเรา หรือถ้าคุณเลือกที่จะรับการติดต่อจากแซมโซไนท์ เราอาจส่งจดหมายข่าว อีเมลที่แสดงการลดราคาพิเศษและโปรโมชั่น อีเมล ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย หรือในรูปแบบที่คุณยอมรับไปให้คุณบางครั้งคราว และขอรับข้อเสนอแนะกลับจากสินค้าและบริการของเรา ถ้าคุณทำการซื้อของจากเว็บไซต์ของเรา เราจะส่งคุณอีเมลยืนยันการสั่งซื้อและการส่งของ ซึ่งคุณสามารถลบอีเมลของคุณจากรายการอีเมลของเราได้ทุกเวลา คุณมีทางเลือกที่จะยกเลิกการรับการสื่อสารทางการตลาดจากเรา ในกรณีใดก็ตามถ้าคุณไม่ต้องการที่จะรับการสื่อสารเหล่านี้ คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยการกดที่ลิงค์ “unsubscribe” ที่เกี่ยวข้อง ในทุกอีเมลของแซมโซไนท์ หรือส่งอีเมลไปที่ ecommerce.th@samsonite.com ด้วยพิมพ์ “Opt-out” ในชื่ออีเมล และคุณจะได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกจากรายการการส่งอีเมลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขันหรือโปรโมชั่นอื่น เราอาจถามคุณเกี่ยวกับ PII ที่ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และ/หรือที่อยู่อีเมล เพื่อที่จะจัดการการแข่งขันนั้น เพื่อที่จะส่งอีเมลโปรโมชั่นแก่คุณ แจ้งผู้ที่ชนะรางวัลและขึ้นรายชื่อผู้ชนะแก่สาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณยอมรับการใช้งานโปรโมชั่นและการเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นเงื่อนไขของการเข้าร่มของคุณ ในกรณีที่การชิงโชคหรือการเสนอโปรโมชั่นมีการทำงานร่วมกันหรือได้รับการสนับสนุนโดยฝ่ายอื่น เราอาจจะแชร์ข้อมูลของคุณด้วยการยินยอมของคุณแก่ฝ่ายนั้น การเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวและการให้ PII ที่ต้องการในการนี้เป็นทางเลือกของคุณเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลดังกล่าวหรือเข้าร่วมการแข่งขันในการที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราจะไม่เปิดเผยและ/หรือส่งต่อข้อมูล PII ของคุณไปยังฝ่ายอื่นโดยปราศจากการยินยอมของคุณ ในการที่จะดำเนินธุรกิจของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราอาจเปิดเผยและ/หรือส่งผ่าน PII ของคุณ ที่คุณให้แก่เราไปยังกลุ่มบริษัทต่างๆของเรา และ/หรือผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนจำหน่ายและ/หรือบริษัทในเครือ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเพื่อจุดประสงค์ที่กล่าวมาแล้ว หรือจุดประสงค์อื่นที่ได้รับการยินยอมจากคุณและเราโดยกฎหมายในบางครั้วคราว   ผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว ผู้แทนจำหน่าย และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ จะใช้งาน PII ของคุณ โดยเป็นตัวแทนของคุณหรืออย่างอื่น สำหรับจุดประสงค์ที่กล่าวถึงแล้วด้านบน หรือจุดประสงค์อื่นที่ได้รับการยินยิมจากคุณและเรา หรือเป็นที่ต้องการโดยกฎหมายใบบางครั้งราว

เราอาจเปิดเผยและ/หรือส่งต่อ PII ของคุณไปยังบุคคลที่สาม:

 • ในกรณีที่ความเป็นเจ้าของหรือการควบคุมของเราได้รับการมอบหมายหรือถูกส่งต่อ;
 • หากเราหรือสินทรัพย์ของเราถูกถือครองโดยบุคคลที่สาม ในกรณีดังกล่าว PII ที่เกี่ยวกับลูกค้าของเราที่เราเก็บไว้ อาจเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อสินทรัพย์; หรือ
 • หากเราต้องการที่จะเปิดเผยหรือแชร์ PII เพื่อที่จะ (ก)ทำตามความต้องการทางกฎหมาย (ข) บังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข (ค) ปกป้อง สิทธิ์ ทรัพย์สิน ความปลอดภัย ลูกค้า หรืออื่นๆ ของเรา และรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทอื่นและองค์การที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการโกงและการลดความเสี่ยงทางเครดิต

ติดต่อสอบถาม

หากคุณมีข้อสอบถามเกี่ยวกับข้อความแถลงนี้หรือ PII ของคุณ ที่ถูกเก็บรวบรวมหรือรักษาไว้โดยเรา กรุณาติดต่อทีมงานบริการลูกค้าของเรา

ข้อมูลในการติดต่อ

บริษัท แซมโซไนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 37

ห้องเลขที่ 3705-3706 ถนน สาทรเหนือ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ลูกค้าสัมพันธ์

02-761-9936  จันทร์-ศุกร์ 9.00 น. -17.00 น.

อีเมลecommerce.th@samsonite.com

 

คุณอาจติดต่อสำนักงานการปกป้องข้อมูลของเราได้ด้วยที่ ecommerce.th@samsonite.com

เรายินดีเสมอสำหรับการติดต่อจากคุณ ทุกข้อแนะนำที่ได้รับกลับนั้นเป็นที่ยินดีและการทำธุรกิจกับคุณนั้นเป็นที่ยินดีมาก