SUSTAINABILITY

ด้วยการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน และมรดกทางนวัตกรรม คุณภาพ และความทนทาน ปัจจุบัน เราได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทผู้ผลิตกระเป๋าไลฟ์สไตล์และกระเป๋าเดินทางที่ยั่งยืนที่สุดในโลก

ภายใต้กลยุทธ์ใหม่ของเราที่เรียกว่า “Our Responsible Journey” หรือเส้นทางความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งเป็นกลยุทธ์ระดับโลกที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายในปี พ.ศ. 2573 ตั้งแต่วิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ ไปจนถึง ความทนทาน การมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อโลกใบนี้ และการสร้างความมั่นใจว่าพนักงาน หุ้นส่วน และชุมชนของเราจะมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าของเรา

เรามุ่งมั่นในการลดน้ำหนักการเดินทางของลูกค้า ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด โดยเลือกใช้วัสดุและวิธีการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นนวัตกรรม

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานหมายความว่าเรากำลังลดปัญหาขยะทั่วโลก แต่นี่เป็นเพียง ก้าวแรกเท่านั้น เรายังให้การรับประกันที่ยาวนานและมีเครือข่ายศูนย์ซ่อมที่ครอบคลุม เพื่อให้คุณสามารถเดินทางได้อย่างไม่สะดุด ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลก

ศูนย์บริการซ่อม

คุณสามารถเข้ารับบริการซ่อมกระเป๋าแซมโซไนท์ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือชำรุดสึกหรอ ได้ที่ศูนย์บริการซ่อมของเรา ซึ่งมีมากกว่า 200 แห่ง ในมากกว่า 65 ประเทศทั่วโลก

นวัตกรรมด้านวัสดุ

การออกแบบที่เคารพทรัพยากรเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงและมีความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อนำขยะกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลทรัพยากรที่สำคัญ ผ้า Recyclex ของเรา เป็นผ้าชั้นนำในอุตสาหกรรมที่ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล 100% ซึ่งถือเป็นการมอบชีวิตที่สองให้กับของเสียและลดการใช้วัสดุบริสุทธิ์

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์มากกว่า 50 รายการทั่วโลก ที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุที่ยั่งยืน เช่น Recyclex ซึ่งเป็นผ้าที่ผลิตจากขวด PET รีไซเคิล (rPET) 100% โดยเราประเมินว่าจะสามารถ มอบชีวิตที่สองให้กับขวด PET ขนาด 500 มิลลิลิตร ได้มากกว่า 68 ล้านขวด

ประเภทของผลิตภัณฑ์ของเราที่ใช้วัสดุรีไซเคิล
เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดรอยเท้าคาร์บอน เพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2568 นอกเหนือจาก การดำเนินงานของเราแล้ว เรายังมองให้ไกลออกไป เพื่อเริ่มต้นทำความเข้าใจวิธีการลดการปล่อยมลพิษ ในห่วงโซ่อุปทานของเรา

การเพิ่มประสิทธิภาพ

เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อทำความเข้าใจรอยเท้าคาร์บอนโดยรวมในการดำเนินงานทั้งหมดของเรา เพื่อมุ่งเน้นและใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษ

เรามุ่งมั่นที่จะลดค่าดัชนีการเกิดคาร์บอนในการดำเนินงานของเราลง 15% ภายในปี พ.ศ. 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2560 และเราสามารถลดดัชนีการเกิดคาร์บอนลงได้ 6.6% ภายในปี พ.ศ. 2562

การลดการปล่อยมลพิษ

เราได้พิจารณาการปล่อยมลพิษจากการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ของเรา และได้ใช้วิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ ใช้พลังงานสีเขียว และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อต่อสู้กับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

เราใส่ใจในผู้คนและชุมชนที่เราทำงาน และส่งเสริมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและสร้างผลกระทบเชิงบวกนอกเหนือจากธุรกิจโดยตรงของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนและชุมชนจะมีการดำรงชีวิตที่ดี

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ในฐานะธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เราต้องการทำให้แน่ใจว่าบุคคลที่ทำงานให้กับซัพพลายเออร์ของเราได้รับการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม และเรายึดมั่นในความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกชีวิตที่เราสัมผัส และปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจทั่วทั้งองค์กรของเรา

กฎบัตรจริยธรรมของแซมโซไนท์

จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับซัพพลายเออร์ของเรา หรือ “กฎบัตรจริยธรรมของแซมโซไนท์ (Samsonite Ethical Charter)” กำหนดให้ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ของแซมโซไนท์ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและเอาใจใส่

การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ

นอกจากนี้เรายังได้ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่จัดหาให้เรานั้นมาจากแหล่งที่มาและได้รับการผลิตขึ้นอย่างมีความรับผิดชอบ และแม้ว่าโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสังคม ที่เรามีอยู่จะเป็นโปรแกรมที่แข็งแกร่ง แต่เราจะดำเนินการตามมาตรฐานของเราต่อไป และทำให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทานของเรา

กฎบัตรจริยธรรมของแซมโซไนท์

ในปี พ.ศ. 2562 แซมโซไนท์ได้ดำเนินการตรวจสอบถึง 314 ครั้ง ให้กับโรงงานลำดับที่ 1 จำนวน 288 แห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานเหล่านี้ปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงและนโยบายการจัดหาวัตถุดิบ อย่างมีความรับผิดชอบ และเราจะขยายโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสังคมต่อไป เพื่อหลีกเลี่ยง มิให้ธุรกิจของเราส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชน

พนักงานของเราเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด และเราตระหนักดีว่าแรงผลักดันและความมุ่งมั่น ของพนักงานจะทำให้เกิดความแตกต่างในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของเรา แซมโซไนท์จึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนพนักงานตลอดเส้นทางทางอาชีพ โดยการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ให้โอกาส สร้างวัฒนธรรมองค์กร และให้การสนับสนุนที่ดีที่สุด

การมีส่วนร่วมและการพัฒนา

เราต้องการให้พนักงานของเราเติบโตในอาชีพ และตระหนักดีว่าการสนับสนุนให้พนักงานเติบโต จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตของเรา เราจึงมอบโอกาสในการพัฒนาที่มีความหมาย ให้รางวัล และรับรู้ถึงผลงาน และดูแลให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน ให้พนักงานมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ความหลากหลายและการนับรวมทุกกลุ่มคน

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและมีชีวิตชีวาเช่นเดียวกับโลกที่เราเดินทางไป โดยการให้การต้อนรับผู้คนทุกเพศทุกวัย และสร้างความมั่นใจว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงโอกาส ในการเสริมสร้างศักยภาพของตนเอง

การสร้างความสมดุลระหว่างเพศ

เรามีพนักงานหญิงมากกว่า 50% ทั่วโลก และมีเป้าหมายเพื่อการบรรลุความสมดุลระหว่างเพศ ในงานที่มีบทบาทสำคัญ ภายในปี พ.ศ. 2573

ที่แซมโซไนท์ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างให้กับปัญหาทางสังคมและตอบแทนชุมชนท้องถิ่นของเรา ไม่ว่าจะโดยการสนับสนุนองค์กรการกุศล หรือการสละเวลาหรือการบริจาคผลิตภัณฑ์ของเรา เราทราบดีว่าความพยายามเพื่อการกุศลของเรานั้นจะสามารถสร้างความแตกต่างที่มีความหมายได้

แนวทางของเรา

เป็นเวลากว่าศตวรรษที่แซมโซไนท์ปกป้องทรัพย์สินของผู้คนในขณะที่พวกเขาเดินทางไปทั่วโลก และในวันนี้ เราต้องการที่จะปกป้องและรักษาโลกที่สวยงามของพวกเราทุกคน และดูแลบุคคลเปราะบาง ในสังคมของเรา โดยเราได้ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการมีส่วนร่วมกับชุมชน และลงมือดำเนินการจริงในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเราจะดำเนินการอยู่ที่ใดในโลก เรามีความปรารถนา ที่จะทำสามสิ่ง คือ ปกป้องสถานที่สวยงามของโลก ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และส่งเสริมชุมชนที่เปราะบาง

การปกป้องสถานที่สวยงามของโลก

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องสถานที่สวยงามของโลกผ่านโครงการปลูกป่าและการอนุรักษ์ จนถึงปัจจุบัน เราประเมินว่าโครงการที่เราให้การสนับสนุนทั่วโลกได้ปลูกต้นไม้มากกว่า 738,000 ต้น โครงการเหล่านี้ มีศักยภาพที่ดีในการปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ป้องกันการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ และเพิ่มความสามารถของป่าไม้และพื้นที่เพาะปลูกในการกักเก็บคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศ และยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คน ที่อาศัยอยู่ในหรือใกล้ภูมิประเทศเหล่านี้ รวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอันมีค่าของสัตว์ป่า

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

เราเลือกที่จะสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ที่ทำงานเพื่อป้องกันและรักษาปัญหาสุขภาพกายและใจ

การเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนที่เปราะบาง

เราพยายามที่จะเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนที่เปราะบาง โดยการสนับสนุนโครงการที่ช่วยให้บุคคล ครอบครัว และชุมชนทั่วโลกประสบความสำเร็จ

เรารายงานความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการของเราเป็นประจำทุกปี ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสาธารณะของเรา
ผลการดำเนินงานของเราในปี พ.ศ. 2563