SMART FUNCTION 6

เปรียบเทียบสินค้า

Select another model to compare

ระบบป้องกันการสแกนข้อมูล

ช่องกระเป๋า
ป้องกันสัญญาณ RFID

ช่องกระเป๋าพร้อมซิปที่มีคุณสมบัติในการป้องกันสัญญาณระบุความถี่คลื่นวิทยุ RFID จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลจากแผ่นชิปในพาสปอร์ตถูกขโมยด้วยการแสกนจากมิจฉาชีพได้

7 จาก 7 ผลิตภัณฑ์
30% off
เปรียบเทียบ
30% off
6,000 บาท 4,200 บาท
เปรียบเทียบ
30% off
16,900 บาท 11,830 บาท
เปรียบเทียบ
30% off
เปรียบเทียบ
30% off
  • Smart Functions
11,000 บาท 7,700 บาท
เปรียบเทียบ
30% off
  • Smart Functions
12,000 บาท 8,400 บาท
เปรียบเทียบ
30% off
  • Smart Functions
12,000 บาท 8,400 บาท
เปรียบเทียบ
{{promotionCalloutMsg}} {{explanationHtml}}