SMART FUNCTION 6

เปรียบเทียบสินค้า

Select another model to compare

ระบบป้องกันการสแกนข้อมูล

ช่องกระเป๋า
ป้องกันสัญญาณ RFID

ช่องกระเป๋าพร้อมซิปที่มีคุณสมบัติในการป้องกันสัญญาณระบุความถี่คลื่นวิทยุ RFID จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลจากแผ่นชิปในพาสปอร์ตถูกขโมยด้วยการแสกนจากมิจฉาชีพได้

7 จาก 7 ผลิตภัณฑ์
15% off
6,000 บาท 5,100 บาท
เปรียบเทียบ
15% off
16,900 บาท 14,365 บาท
เปรียบเทียบ
15% off
11,000 บาท 9,350 บาท
เปรียบเทียบ
15% off
เปรียบเทียบ
15% off
เปรียบเทียบ
15% off
12,000 บาท 10,200 บาท
เปรียบเทียบ
15% off
  • Smart Functions
12,000 บาท 10,200 บาท
เปรียบเทียบ
{{promotionCalloutMsg}} {{explanationHtml}}