SMART FUNCTION 6

เปรียบเทียบสินค้า

Select another model to compare

ระบบป้องกันการสแกนข้อมูล

ช่องกระเป๋า
ป้องกันสัญญาณ RFID

ช่องกระเป๋าพร้อมซิปที่มีคุณสมบัติในการป้องกันสัญญาณระบุความถี่คลื่นวิทยุ RFID จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลจากแผ่นชิปในพาสปอร์ตถูกขโมยด้วยการแสกนจากมิจฉาชีพได้

7 จาก 7 ผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
{{promotionCalloutMsg}}