SMART FUNCTION 3

เปรียบเทียบสินค้า

Select another model to compare

ระบบเบรกล็อกล้อ

ระบบเบรก
แบบง่าย

ระบบเบรคที่ล้ำสมัยจะสามารถช่วยให้กระเป๋าเดินทางสามารถเคลื่อนไปตามพื้นอย่างเงียบเฉียบและราบรื่น ในขณะที่ฟังก์ชั่นในการห้ามล้อจะช่วยป้องกันการไหลของกระเป๋าได้

Search Tips
  • Double-check the spelling
  • Change your search query
  • Be less specific
{{promotionCalloutMsg}}