คุณสมบัติพิเศษ

เทคโนโลยีต้านจุลินทรีย์
ผ้าคลุมกระเป๋าเดินทางนี้ผ่านการบำบัดด้วยเทคโนโลยีต้านจุลินทรีย์เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา

วัสดุป้องกันละอองน้ำ
ีชั้นวัสดุพิเศษ เพื่อป้องกันกระเป๋าเป้และสัมภาระด้านใน ให้ยังคงความสะอาด ไม่เปียกชื้น และปลอดภัยตลอดเวลา

สะดวกสบายในการพกพา
สามารถพับเก็บได้ง่าย มีซิปในการจัดเก็บ ทำให้สามารถพกพา และใช้ได้อย่างคล่องตัว