Samsonite Bill Payment

Bill-Payment

ขั้นตอนที่ 1 เลือกสินค้าในตระกร้า
ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 3 ใส่ข้อมูลในการจัดส่ง
ขั้นตอนที่ 4 เลือกรูปแบบช่องทางการชำระ
  • 4.1 ชำระด้วยบัตรเครดิต และ ผ่อนชำระ
  • 4.2 ชำระด้วยเก็บเงินปลายทาง
  • ขั้นตอนที่ 5 ใส่ข้อมูลบัตรเครดิต