คุณสมบัติพิเศษ


ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต
สะท้อนความเป็นตัวคุณผ่านความโปร่งแสงวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


เดินทางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยวัสดุที่ทนทานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


จัดระเบียบง่าย
ยังสามารถวางซ้อนกันเป็นชั้น เพื่อใช้งานเป็นกล่องรองเท้าได้